แผนที่

พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี ริมถนนแจ้งสนิท หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ( อุบลราชธานี –ยโสธร ) บริเวณบ้านเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี