ติดต่อสอบถาม

พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี

ริมถนนแจ้งสนิท หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ( อุบลราชธานี –ยโสธร )

พุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี บ้านเอ้ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี