โทษขอการดูสื่อลามก

นับจากโบราณกาลมา การผิดประเวณีนับเป็นยอดแห่งความชั่ว บทลงโทษในโลกมนุษย์นับว่าหนักแล้ว แต่บทลงโทษในนรกยิ่งหนักเพิ่มขึ้น วิธีการลงโทษมีหลากหลายดังขยายต่อไป หวังว่าท่านผู้อ่านควรละเว้นทันที 

“ความสามัคคี”

” .. เกี่ยวกับความสามัคคีมีพุทธภาษิตว่า “สามัคคี ก่อให้เกิดสุข” และ “สามัคคีของปวงชนผู้เป็นใหญ่ยังความเจริญให้สำเร็จ” 

ผู้เห็นคุณของสามัคคี คือ ผู้มี “สัมมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเป็นความสามัคคีในทางที่ชอบด้วย จึงจะกล่าวว่า เป็น

“ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร”

” .. การกระทำใด ๆ ก็ตามที่จะเป็นเหตุให้ชาติประเทศล่มจมเดือดร้อน นับได้ว่าเป็นการแสดงความอกตัญญูอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับทำความเดือนร้อนให้ท่านผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เป็นต้นว่ามารดาบิดาครูอาจารย์นั่นเอง หรือว่าที่จริงแล้วยังเป็นความอกตัญญูที่ยิ่งกว่าความอกตัญญูต่อบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

“ชีวิตนี้น้อยนัก”

” .. พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก”

ทุกชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือ มิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคต

“สังขาร กับ ปัญญา”

“สังขาร” การปรุงแต่ง เกิดจากกิเลสตัณหาอวิชชา เช่น การแต่งเรื่อง
หรือ สมมุติเรื่องขึ้นมา แล้วปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้

กรรมของชาติของบ้านเมือง

“.. กรรมที่เกิดแก่ส่วนรวม คือเกิดแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ
ตามเหตุผลแล้วต้องเป็นกรรมของส่วนรวมของประเทศชาติ

ซึ่งมีเราทุกคนรวมอยู่เป็นหนึ่งแน่นอน

“ขันติ ตัดรากแห่งมารได้”

” .. ผู้มีขันติ คือผู้ที่แม้มีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากมายเพียงใดก็ตาม เมื่อ “มีขันติ” ไม่แสดงความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกมาอย่างรุนแรง โดยไม่คำนึงถึงความถูกความผิด ความหนักความเบา “ขันติ” เป็นความมีใจ อดทนอดกลั้น 

หยุดชั่ว มันก็ดี

คนเราบางคน บางทีก็อยากจะเอาบุญ
เช่น ผ้ายังสกปรกอยู่…ยังไม่ได้ทำความสะอาด
แต่อยากจะย้อมสีซะแล้ว
ลองเอาผ้าเช็ดเท้าที่ยังไม่ได้ฟอกไปย้อมสีดูซิ…มันจะสวยไหม ?

แยกแล้วยุ่ง

“ตัวปัญญา” กับ “ตัวสมาธิ” นี้
เมื่อเราพูดแยกกันออก คล้าย ๆ กับคนละตัว
จริง ๆ มันตัวเดียวกันนั่นเองแหละ
ตัวปัญญา มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้น

ผิดในถูก

เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน…มันก็ต้องแตก
จานนี่ เอาไว้ที่ไหน…ก็ต้องแตก
แต่เราก็ต้องสอนเด็กว่า ล้างให้มันสะอาด เก็บไว้ให้ดี

1 2